Dot to Date calendar by Dan Usiskin Dot-to-Date-calendar-by-Dan-Usiskin-yatzer-13.jpg

Dot-to-Date-calendar-by-Dan-Usiskin-yatzer-11.jpg

Dot-to-Date-calendar-by-Dan-Usiskin-yatzer-5.jpg

Dot-to-Date-calendar-by-Dan-Usiskin-yatzer-12.jpg

Dot-to-Date-calendar-by-Dan-Usiskin-yatzer-1.jpg

Dot-to-Date-calendar-by-Dan-Usiskin-yatzer-3.jpg

Dot-to-Date-calendar-by-Dan-Usiskin-yatzer-2.jpg

Dot-to-Date-calendar-by-Dan-Usiskin-yatzer-6.jpg

Dot-to-Date-calendar-by-Dan-Usiskin-yatzer-10.jpg

DU_Dot2date_popup.jpg

又是一年的尾聲,迎接新年來臨的同時,為自己準備一份有意思的新月曆吧!
英國設計師Dan UsiskinHidden Art合作推出的Dot to Date月曆就是一個極佳選擇!依不同月份,設計師擺上各個倫敦最著名的地標或建築物,將日期以連連看遊戲的方式置入,過完一個月份,你就可以將數字串起,勾勒出建築物原有面貌,並發揮想像力,加上自己喜愛的插畫裝飾,讓月曆跳脫單調的數字和空格,變成桌上最具個人特色的擺飾!

 

全站熱搜

milagros0313 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()